fredag 21. oktober 2016

Begrensninger

Denne dag skal det ikke arbeides med noe som går rundt, som rokkehjul eller lignende.

Stavkirker


De tidligste påviste sporene viser at det ble bygd kirker og anlagt kirkegårder her i landet muligens allerede på 900-tallet, og det er trolig bare spørsmål om tid og forskning før bildet kan fylles ut ytterligere. Trekirker har vært svært vanlig i store deler av Europa i middelalderen. Om lag 500 kjennes fra skriftlige kilder og arkeologiske funn.

Spor av en rekke tidlige trekirker fra 1000-tallet er funnet i Danmark og Sverige. Noen av disse ser ut til å ha vært fundamentert oppå bakken. I Lund i Skåne er en av disse datert til 1049-50, mens stavkirkefundamenter i Jelling er datert til omkring 1070 (sjekkes).

Det er funnet om lag 25 tidlige trekirker – såkalte stolpekirker – ved arkeologiske undersøkelser her i landet de siste femti årene.i De fleste av dem er datert til omkring midten av 1000-tallet og senere, men i Åseral i Vest-Agder, er en s.k. stolpekirke datert så sent som til 1200-tallet.

De fleste sporene av tidlige trekirker er funnet under eksisterende middelalderkirker. I Kaupanger er det påvist to tidligere kirker, På Urnes er det påvist tre. Materialer fra den eldste av disse er gjenbrukt i dagens stavkirke, bla. nordportalen, gavlfelt i skipet og utskårne veggplanker. Her er den ytterste påviste årringen datert til vinteren 1069/70. Tidligere enn dette kan ikke kirken være bygget. Den var reist som en ordinær stavkonstruksjon på fundamenter oppå bakken, og hadde enkelt rektangulært skip og et mindre rekstangulært eller kvadratisk kor. Dette er hittil det eldste kirkebygget i Norge hvor vi kjenner hovedtrekkene.


Ved midten av 1300-tallet fantes, forsiktig anslått, om lag 1300 kirker, hvorav ca 300 i stein. Resten var trekirker og trolig for det meste stavkirker. Flere av de kjente eller bevarte stavkirkene har erstattet tidligere kirker på stedet, enten stavkirker eller stolpekirker. Både Kaupanger, Nes i Hallingdal og Urnes har uomtvistelig hatt mer enn én forgjengere. Det innebærer at det samlete antallet trekirker bygd i løpet av middelalderen kan ha vært over 2000, det dobbelte av antallet kjente kirkesteder omkring 1350, om ikke enda høyere.

Stav er i gammelnorsk betegnelsen for stolpe. I norsk terminologi brukes ordet om de loddrette stolpene i stavbyggets rammeverk, mens det på dansk og svensk siktes til de stående veggplankene, jf tønnestaver. Betegnelsen stav, stavbygg og stavkirke brukes av mange fagfolk kun på konstruksjoner med gjennomgående veggsvill, dvs. der hele den nedre delen av rammeverket – alle konstruktive ledd – er lagt på fundament over bakken. Om jordgravde eller delvis jordgravde bygninger brukes tilsvarende betegnelsen stolpe-. Andre forskere kan bruke betegnelsene mindre strikt, eller mindre presist om en vil.

Stavbygget er i prinsippet et rammebygg av vertikale og horisontale bærende elementer. Veggsvillene er plassert på en tørrmurt steinfylling som løfter dem klar av bakken. Hjørnestavene er enten tappet over veggsvillene, eller har dem innfelt. Stavkonstruksjonens øvre ramme består av stavlegjene som hviler i utsparte spor i hjørnestavenes toppende. Veggflatene består av vertikale planker, tiler, tappet inn i et spor, en not, i stavlegjer og veggsviller. Plankene er føyd sammen med not og fjær.


Denne rammekonstruksjonen er stavverket i sin enkleste form, en selvbærende rammekonstruksjon i tre som er løftet klar av bakken. Stavkirken fra Haltdalen, nå på Sverresborg, Sør-Trøndelag Folkemuseum i Trondheim, består av to slike rammemoduler med ulik størrelse, bygget sammen som skip og kor. Som bygningsvolumer tilsvarer dette den vanligste soknekirkeformen i stein, med et større rektangulært skip og et mindre og lavere rektangulært eller kvadratisk kor, begge med bratt saltak. Portalene er veggplanker med varierende dekor, i prinsippet med en utsparing i vangene for en overligger, enten med stående eller liggende overstykker.

Noen av de bevarte eller oppmålte enkle stavkirkene har også grunnstokker, et underste rammeverk som veggsvillene hvilte på. Grunnstokkene kan være lagt ut som en ramme med krysningspunkter noe innenfor hjørnene, og bladet sammen på halv ved.

De fleste bevarte middelalderske takverk i stavkirkene er åpne takstoler. De er kledd utvendig med stående eller liggende bord, og i våre dager vanligvis tekket med takspon. Slike takstoler består av sperrer, hanebjelker og åser i varierende utforming. En del stavkirker har også forsterket stavlegjene mot sidetrykk, enten på tvers med innfelte beter, eller på langs med en såkalt raftestokk festet på innsiden av langveggenes stavlegjer. Også andre takkonstruksjoner var i bruk, trolig også løsninger som ikke er kjent eller dokumentert i dag.

De bevarte stavkirkene grupperes vanligvis i typer etter konstruktive kjennetegn. Blant de enkle stavkirkene regnes blant annet Haltdalen (se ill.), kjennetegnet av sine to rektangulære bygningsvolumer med loddrette vegger og saltak.

Den såkalte ”Møretypen” har en liknende enkel konstruksjon, men har i tillegg mellomstaver i veggene som i overkant er bundet sammen av tverrgående bjelker – beter – som binder dem sammen parvis. Konstruksjonen vitner om at bygningene fra begynnelsen av trolig har hatt innvendig himling. Konstruksjonen har mye til felles med grindbygget. Mørekirkene kjennetegnes også ved utvendige støtter – skorder – som korresponderer med veggenes mellomstaver. Det er uvisst om dette er et opprinnelig trekk. Navnet har typen fått fordi de tre eneste bevarte kirkene med denne konstruksjonen finnes på Møre og Romsdal, men typen kjennes også fra tegninger og beskrivelser fra 17- og 1800-tallet fra store deler av kyst-Norge.

En tredje type er de såkalte ”midtmastkirkene” med en kraftig sentral midtmast som går fra skipets grunnstokk til mønet. Midtmasten er bundet av mot veggenes stavlegjer med bindebjelker, og med ulike forbindelser til kirkens øvrige takverk for å bære vekten av takrytter og klokker.


Stavkirkene med høyt midtrom er den mest kjente typen, som stavkirkene i Borgund, Hopperstad, Urnes mfl.. Bygningsprinsippet er det samme som i de enkle stavkirkene, men de har dessuten frittstående staver – midtromsstaver – som er tappet ned i grunnstokkene. Midtromsstavene står fritt i kirkerommet og deler det i et forhøyet midtrom og et slags galleri, en lavere omgang rundt midtrommet på alle fire sider. Omgangsveggens tak har sperrer som er festet i midtrommets stavlegje. Sperrene er også en del av midtrommets avstivning sammen med strebebjelker mellom stavene og omgangsveggenes stavlegjer. Omgangsveggenes sviller rir over grunnstokkenes ytterende. Over midtrommet hviler takstolene som er felt ned i midtrommets øverste stavlegje. Bruk av bueknær, laget av emner fra overgangen mellom rot og trestamme forsterker hjørneforbindelsene vannrett og loddrett.

Tilsvarende løsninger er også brukt der koret har forhøyet midtrom, men den individuelle løsningen kirkene i mellom varierer. Det forhøyete midtrommet gir disse kirkene deres karakteristiske profil med tak over tak, et bilde de fleste forbinder med den typiske stavkirke. For kirkene med svalgang blir silhuetten med de mange avtrappende takflatene ytterligere forsterket.


Andre typer: Noen av de bevarte stavkirkene passer ikke med en slik klart definert typedeling. Trolig har det også eksistert andre stavkirkeløsninger enn de bevarte. Kirkeregnskaper fra 16- og 1700-tallet beskriver stavkirker som nå har forsvunnet, og som var svært ulike dem vi kjenner i dag.

Så ble det avisa


torsdag 20. oktober 2016

Bautahaugen i Hedalen


Bautahaugen samlinger ble grunnlagt i 1902 med formål å være et samlingssted for bygda. Dette var i en tid med sterk trang til å bli et fritt land ettersom Norge fortsatt var i union med Sverige. 


Her ble det fra første stund, som del i frihetsprosessen, holdt stevner og arrangementer av ulike slag. Et lite område som bestod av selve haugen, ble gitt av daværende eiere av Nordre Brager. 


Det ble reist en minnestein over avdøde hedøler som var med i krigen under Slesvig Holstein i 1808–1814.


onsdag 19. oktober 2016

Planlegging er alfa&omega


Jeg vet ikke helt, men geocaching medfører stort sett at en ikke rekker alt en har planlagt. Til tross for veldig god planlegging i forkant. Dagens runde med Åse hadde ett mål, det var kraftverket på vei til Hedalen! 


Vi møttes på Hensmoen for samkjøring, og plukket med oss noen som lå lagelig til langs veien oppover. For min del endte dagen med 26 funn  og en mystery, og ikke en eneste en som vi ikke fant. Det tror jeg er første gangen at vi ikke ikke har funnet noen når vi har hatt en såpass lang runde. Mounty og Ronja ble med på tur, for med litt ruskevær så har de godt av å lee seg litt i løpet av dagen. 


Ådalen, Hedalen, Bang, Reinli, Aurdal og så E16 hjemover ga oss mange nye funn og et par av dem var virkelig forseggjorte og absolutt verdt å finne.


Kraftverket ved Urula var dagens mål. I loggene står det gode koordinater, og glatt underlag en må passe seg for i cachebeskrivelsen... de små grå fikk litt å jobbe med en stund. Det tok ikke så lang tid før vi fikk lokalisert cachen, men problemet oppsto når vi skulle få tak i den for signering. 


Vi hadde vel løpt ut og inn av dette bygget noen ganger før vi så noe som ikke stemte på innsiden og utsiden av veggen. Da måtte vi sjekke og jammen var det ikke cachen! Vi hadde tatt med gardintrappa fra bilen, men det var litt kjekt med lommelykt for å sikte riktig. Da er det jammen greit å ha med en sykepleier som kan ta hånd om sikkerheten til en annen stakkar som ble sendt ut på oppdrag. For å gjøre en lang historie kort så var vi adskillig mer skitne begge to da vi dro derfra enn da vi kom. Og det var absolutt nødvendig.


Nydelig natur i Hedalen og med fangst på dagens hovedmål, var resten av turen bare bonus.


Vi fikk godkjent en ny Earthcache på dagens runde og ikke minst sett mange nydelige stavkirker. Det er jo sånn kirker skal se ut, ikke som sånne moderne x-games hopp som det blir i Hønefoss.


Høstfargene hadde kommet for fult og vi slapp snø på de to "fjellovergangene" vi forserte.


Mektig natur i Ådalen


Det er nok mange steder en ikke hadde tatt seg en gåtur om det ikke var for at det kunne finnes en liten plastboks på et litt uframkommelig sted...


mandag 17. oktober 2016

Lettere oppgitt


Tessy


Om en snur ryggen til Mounty i to sekunder er han borte! Nå er løpetiden hos nabohunden tilnærmet over, men det ser ikke ut som Mounty bryr seg døyten om det. Nei området må sjekkes av likevel. En jakthund holder seg mer ved veggene enn det han har gjort siste ukene. 


Etter en litt stillere uke enn vanlig så er det godt for jentene å strekke skikkelig på beina. Da er det kjekt å ha grustaket så sende dem opp og ned i. Ikke like kjekt å ha dem inn etterpå, men de fikk være nede til de tørket og det verste av grusen hadde samlet seg på golvet og ikke i pelsen lenger.


Hæ, skal jeg komme ned ennå en gang?


Lady


Klok gammel dame, som har roet seg forholdsvis mye bare siden i sommer.  Må si jeg har en litt uggen magefølelse på at noe kan være galt. Når en sprettball med ADHD tilstand synes det er greit å tilbringe ettermiddagen i sofaen... for hun er jo bare åtte og ethalvt år, så hun er egentlig ikke gammel. 


Så lenge det er liv, er det håp...

Januarvær

Hvis denne dagen er stormfull, blir januar mild

søndag 16. oktober 2016

Søndagstur


Når en kommer til Søndre park så skulle en neimen ikke tru at det er midt i oktober. Rosene står i full blomst og jammen er det ikke plenty av knupper på dem også. Nå vår i møte kanskje?


Badetemperaturen ble ikke sjekket for en gangs skyld og Mounty syntes jeg var skikkelig kip. Jeg hadde trodd det hadde vært mer høstfarger i parken og ved stien langs elva, men jeg må nok vente ennå litt på det. Hadde tenkt å ta noen bilder av hundene med skikkelig høstfarger og mye løv på bakken. Må nok følge med framover så ikke parkvesenet blåser de bort før jeg rekker å ta noe bilde. Det gjorde de i fjor.


Noen få kvister fant vi da som var skikkelig røde. Møtte noen undelige folk også, kan ikke skjønne at de synes flexibånd er en lur ide... Ikke har de vett på å dra til seg bikkja si heller, flexibåndknute rundt meg og mine hunder er jeg ikke interessert i i det hele tatt. Noen ganger roper jeg til dem at de må dra til seg bikkja si så den ikke blir biti. Det funker bra når jeg har med andre enn Ronja. Den skal jo bare leike får jeg til svar, nei mine skal ikke leike med hunder til dumme folk, 


Men derimot om de kan te seg med bikkja si så kan jeg både stoppe for en prat og la hundene få både hilse og leike litt. I morgen er det ny arbeidsdag og en rolig uke forhåpentligvis. Da blir det tid til litt rydding og avstemminger som ikke er så nødvendige i forbindelse med månedsavslutningen. Hadde egentlig tenkt å cache litt på vei hjem fra Gardermoen i dag, men det ble med tanken. Skal jo på cachetur på onsdag med Åse, så får jeg se om jeg får plassert ut noen flere cacher til adventskalenderen min. Har jo vel en måned igjen, men tiden går utrolig fort når en har en tidsfrist. Må få på noen vinterdekk snart også, plutselig en morgen så er det snø på bakken når jeg skal på jobb.


Så var det på tide å finne bilen, så vi kunne ta en luftetur med de tre som var igjen hjemme hos Patran. Etter det så har det vært en fryktelig rolig ettermiddag i regnvær. Småfuglene har fått påfyll i huset sitt og litt annet på et par spikre. Da koser nok de seg også noen dager før det blir tomt hos dem.

Ha en flott ny uke!

lørdag 15. oktober 2016

Tacopizza og sofakos


Helg og ikke helt i form så blir det ikke de store aktivitetene her nå i helga. Men har man hunder så må man være litt aktiv i det minste.


Da er det kjekt å ta en liten runde oppe i skauen så hundene får løpt fra seg litt.


I morgen skal jeg kjøre Leif tilbake til Gardermoen, så får håpe at formen er litt bedre til jeg skal på jobb igjen på mandag. 


Flatene fikk en runde om hengebrua på formiddagen, men siden Malin ikke orker så mye lenger er det greit følge med Ronja oppe i skauen. Da kan den ene tusle med meg og den andre ha full fart fram og tilbake.


Nede på jordet så er det mange spennende lukter fra rådyrene som pleier å ta seg en runde hver morgen. Da er det jo klart at begge to iherdig prøver å finne ut hvor de har gått.


Malin er sikker på at de har gått ned i skauen.


Ha en flott helg!

fredag 14. oktober 2016

Første vinterdag

Vinternatt eller Vinterdag. Denne dagen spår vinterværet. Snøen kan for alvor forventes.
Er det godt vær i dag, blir vinteren bra. Er vinteren kald, blir det mye snø om vinteren.
Blir himmelen grønnaktig, vil frosten ta til.
Var dagen varm og klar og det kom nattefrost, kom det gjerne regn før tre dager hadde gått.
Begynner vinterdagen med storm, blir det en stormfull vinter.
Kommer snøen allerede vinterdag, blir det sen vår. Men tar det lang tid innen snøen kommer, blir det tidlig vår.
Så meget snø det faller om vinteren, så meget regn skal det komme om sommeren.
Blir det lite snø før jul, blir våren tørr.
Store snøskavler om vinteren varsler om stor kornavling for bonden.
Etter en mild vinter blir det derimot en kald vår og sommer.

Første dag i det nordlige vinterhalvåret. I kirkekalenderen er dagen viet minnet om pave Calixtus 1. Primstavmerket er oftest en vott, som enkelte har ment var en pavehanske. Viktig merkedag for vinterværet; ble i Verdal kalt vinterspåmannen. Over hele landet ble det sagt at som været var vinternatten, kom vinterværet til å bli. Vinternatt var en av de mest alminnelige flyttedagene for tjenestefolk på landet, og fra da av skulle hestene ha dombjeller på.

Primstaven har to sider, og den 14. oktober skal primstaven snus fra sommersiden til vintersiden. Symbolet for merkedagen er, ganske passende, en vott. Men om det blir bruk for votter allerede nå, gjenstår å se. «Som vinterdagens vær er, skal vinteren bli,» ble det sagt. Så kom deg ut, gå en tur, og finn ut hvordan den kommende vinteren blir!

Godt vær gir en god vinter, der den første snøen kommer sent
Kaldt vær gir mye snø denne vinteren
Grønnaktig himmel betyr at frosten snart vil komme
Om det er varmt og klar himmel, med frost om natten, blir det regn før tre dager er omme.

Primstaven er basert på den katolske kirkekalenderen, og 14. oktober markerte gravleggingen av pave, og senere helgen, Calixtus’. Hanske/vottesymbolet på kalenderen var en del av det geistlige antrekket med lue og stav. Senere, da reformasjonen kom, ble gamle helgener glemt i Norge, og symbolet fikk ny betydning.

En annen grunn til at vi markerer den første vinterdagen her i Norge, kan ha vært en norrøn tradisjon: De hadde et blot (en hedensk offerfest) i forbindelse med overgangen til vinterhalvåret, og et av navnene på tradisjonen var, kanskje ikke så overraskende, vinterdag. Den ble som regel feiret 28 dager etter høstjevndøgn, men nå feirer vi vinterdagen hvert år på den 14. oktober. Vinterdagen var normalt flyttedag for tjenestefolk på landet. Frem til første verdenskrig ble ordningen praktisert: 14 oktober og 14 april (sommermål), var de eneste dagene (!) det var lov å flytte eller skaffe seg nytt arbeid. Man måtte planlegge godt i gamledager, med andre ord! Fra vinterdagen skulle hesten også ha bjelle på.

Gormánuður (Slaktemåned) - Fra 14. Oktober til 13. November.
Gormánuður, den første vintermåneden, er begynnelsen på det norrøne vinterhalvåret. 14. oktober er første vinterdag, på primstaven er dagen oftest markert med en vott og på denne dagen skal årets første offerfest - vinterblotet holdes. Dette blotet var viet fruktbarhetsguden Frøy (Gro Steinsland, Eros og død i norrøne myter). Da var høstens grøde i hus. I følge Víga-Glúms saga ble det holdt díseblot ved vetrnætr (vinternetter) - perioden rundt 14.okt. En ønsket da vinteren velkommen og blotet for et godt år.